મહત્વપૂર્ણ સૂચના Firefox browser નીચે આપેલી લીંકપરથી ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેવું અને મહેરબાની કરીને બ્રાઉઝર ઓટો અપડેટ બંધ કરવું

Notices(10) View All

Meeting To PAC 2011-12 (Regarding the meeting of the year 2011-12 on 13/12/2023 )
:- CE(S) Gujarat (Dt. 06/12/2023)

 

budget Circular 2023-24 (Finance Dep Circular 5-14-2023-102-budget dated 01/10/2023 )
:- CE(PP) GUJ (Dt. 05/10/2023)

 

Traffic Census Oct-2023
:- CE(PP) GUJ (Dt. 21/09/2023)

 

More Notices

News

 • All the part works which are completed before current financial year are hidden from work list, to view such works Switch financial year from Dashboard.
  :- CE(PP) GUJ (Dt. 22/09/2017 05:26 pm)
 •  

 • kindly send E-mail id alongwith phone no and office name immediately in MS EXCEl only. EMAIL ID of all staff is mandatory.
  :- (Dt. 15/06/2016 01:28 pm)
 •  

 • WMS Website login will not work, between 13-April-2016 (8:00 PM) to 15-April-2016 (11:59 PM). due to critical maintenance activity in State Data Centre
  :- (Dt. 06/04/2016 06:20 pm)
 •  

 • Download android mobile App from www.roadmitra.gujarat.gov.in home page and install in your mobile. For further instructions and operation assistance, download Speed breaker manual from the same page.
  :- (Dt. 11/03/2016 04:38 pm)
 •  

 • પેન્ડીંગ સ્ટેટસ માટે ના લાલ સેલ મા જે એન્ટ્રી ના કરેલ હોય તેની વિગતો હવેથી દર્શાવવામા આવે છે
  :- (Dt. 08/03/2016 05:38 pm)
 •  

 

 

 Roads & Building Department Website

Material Testing in Private Lab  new_notice

Contact Detail For STMS : itcell.rnb2018@gmail.com

Plant (Scada)  new_notice

RoW/Road Cutting  new_notice

 

 

SSL Certificate Help

WMS સોફ્ટવેરમાં SSL સર્ટીફીકેટ ઇન્ટોલ હોવાથી Windows XP માં SP3 (Service Pack 3) અને Windows Vista માં SP1 ઇન્સ્ટોલ હોવું જરૂરી છે. આથી SP ની લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેવું

Gujarati Font Help

 

For any query please contact helpdesk